Włókna stają się również bardziej wyraźne

Dość podobny jest podział redukcyjny, czyli mejoza (od greckiego słowa oznaczającego zmniejszenie), niezbędny w celu zao patrzenia plemnika lub jaja w połową prawidłowej ilości chromosomów.

Włókna stają się również bardziej wyraźne, ale nie dochodzi do podwojenia i dlatego, kiedy (nastąpi takie samo przeciąganie biegunowe, połowa chromosomów zostanie przemieszczona w jedną, a połowa w drugą stronę, czyli 46 dzieli się na dwie grupy po 23. Dla wytworzenia większych ilości plemników czy jaj następne podziały przebiegają jak w zwykłej mitozie, czyli 23 chromosomy dzielą się regularnie, tworzą nowe komórki mające każda znowu 23. Liczba ta zmieni się ponownie dopiero w chwili zapłodnienia, kiedy 23 chromosomy jaja spotykają 23 plemnika, dając razem 46 chromosomów zapłodnionego jaja. Stąd też w zapłodnionym jaju połowa chromosomów pochodzi od każdego z rodziców.

Dla niewprawnego oka wszystkie chromosomy wyglądają jed-nakowo, ale ich włókna różnią się od siebie. Każdy chromosom jest jakby pęknięty niecałkowicie w środkowej części, zwanej centromerem, a całość wygląda jak krótkie kawałki dwuwłókno- wej wełny, które rozeszłyby się, gdyby nie łączyła ich kropla kleju (centromer). Włókna są różnej długości u różnych chromosomów, a kropla kleju nie znajduje się dokładnie w środku i dlatego niektóre są długie, o długich ramionach i nogach, inne mają krótkie ramiona i długie nogi, inne krótkie nogi i ręce, jeszcze inne są średnich wymiarów. Takich odmian jest bardzo wiele, jednak każda z nich ma brata, partnera o podobnym wyglądzie. Człowiek ma nie 46 chromosomów – ale raczej 23 pary.

Leave a Reply