Wprowadzenie

Związek ten zawiera kod decydujący kiedy, jak i które z protein mają zostać utworzone, a sposób zakodowania zależny jest od układu zasad chemicznych w obrąbie struktury DNA. Rozwój osobnika postępuje stopniowo i odpowiednio do skoordynowanego wytwarzania tych protein przez DNA. Staje się on Homo sapiens, a nie Mus musculus.

Należy więc najpierw opisać chromosomy, ponieważ ich zachowanie się i kształt ma zasadnicze znaczenie dla mejozy i mitozy, a także dla przechowywania informacji później trzeba przedstawić sposób kodowania, jak również ostatnie odkrycia dotyczące odczytania najbardziej skondensowanego zapisu wszystkich czasów. Po wyjaśnieniu mechanizmu przychodzi kolej na opis jego wad, przede wszystkim tych nieodwracalnych, czyli mutacji, a potem błędów chromosomów grubszego kalibru – kiedy to fragmenty oderwane od nich powodują powstawanie przypadków interseksualizmu, mongolizmu, niektórych nowotworów i na pewno wielu innych odchyleń. W końcu produkty końcowe dziedziczności, prawidłowe czy błędne: cechy wrodzone człowieka. Dlaczego kobiety przekazują hemofilię, a same na nią nie cierpią? Dlaczego rodzice o niebieskich oczach prawie zawsze mają niebieskookie potomstwo? Skąd się bierze albinizm, dla-czego w ogóle się zdarza i dlaczego nie jest częstszy?

Wprowadzenie. Prawie wszystkie osiągnięcia na tym polu są bardzo świeżej daty. W r. 1956 po raz pierwszy policzono dokładnie ilość chromosomów u człowieka. DNA zdobył rozgłos dopiero około roku 1950, a rozszyfrowywanie kodu genetycznego rozpoczęło się po r. 1960.

Leave a Reply