Zapotrzebowanie na pokarm

Zapotrzebowanie na pokarm jest oprócz tego dla każdego gatunku kompromisem pomiędzy tym, co jest aktualnie pożądane a tym, co jest dostępne, co może zostać strawione i co można odpowiednio przetworzyć. Chemiczna analiza potrzeb wypadłaby podobnie u zebry, lwa i sępa, ale zebra karmi się trawą, lew może żywić się zebrami, a sęp rozpadającymi się zwłokami jednego i drugiego. Potrzeby ich są podobne, jednak zaspokajane w różny sposób. Zebra zamienia trawę w pokarm odpowiedni dla lwa, lew produkuje mięso właściwe dla sępa, a mięso ich wszystkich będzie w końcu odpowiednią pożywką dla bakterii.

Jak każde inne stworzenie, człowiek ma do dyspozycji ograniczony wachlarz środków żywnościowych i ograniczoną zdolność zamiany strawionych substancji odpowiednio do swych potrzeb. Nie musi jeść mięsa, aby wytworzyć mięso tkanek mięśni, lecz jego pożywienie musi zawierać np. właściwe witaminy oraz odpowiednie gatunki białek dla utrzymania się przy życiu. Żywność jest źródłem zaopatrzenia w surowce, surowce te po rozszczepieniu przez trawienie są jednak tylko częściowo konstrukcjami odpowiednimi do naszych potrzeb. Budowniczy dla wykonania domu nie potrzebuje drzew ani trocin, musi mieć do dyspozycji formę pośrednią w postaci desek. Ciało nie potrzebuje ani mięsa, ani jego podstawowych składników, czyli azotu, wodoru i węgla, niezbędna jest forma pośrednia w postaci aminokwasów. Tak jak budowniczemu nie wystarczy jeden rodzaj desek do zbudowania domu, tak i ciało nie może się obejść bez trzydziestu do czterdziestu podstawowych środków odżywczych.

Leave a Reply