Zasypianiu towarzyszy szereg innych osobliwych objawów

Zasypianiu towarzyszy szereg innych osobliwych objawów. Oczy skierowują się ku górze, co uważa się za zwolnienie zwykłych szybkich, drgających ruchów, kiedy wzrok przeskakuje z jednego przedmiotu na drugi, czy po prostu błądzi po otocze niu. Może występować drżenie w czasie skupiania się wzroku na jednym punkcie. Gdy oczy zostają w końcu przykryte przez powieki, wrażenie pływania przy zasypianiu może nagle ustąpić miejsca niespodziewanemu zupełnemu skurczowi i wrażeniu zatrzymania akcji serca. Takie wzdrygnięcia się, czyli skurcze mięśniowe, mogą obejmować rękę, nogę lub całe ciało (odczuwa się je jak konwulsyjne zatrzymanie wszystkich funkcji ciała), są częstsze u dorosłych niż u dzieci i mimo brutalnego przerwania snu nie przeszkadzają zwykle w dalszym wypoczynku nocnym.

Chrapanie nie przeszkadza śpiącemu, jeśli otoczenie nie stosuje środków odwetowych. Opisuje się je jako szmery wywołane przez wibrację podniebienia miękkiego i tylnych łuków podniebiennych w czasie snu. Jest rzadkie u dzieci, u których przyczyną mogą być powiększone migdałki, u dorosłych częstość występowania wzrasta w miarę starzenia się, a przyczyna leży zwykle w zmniejszeniu się napięcia mięśni podniebienia. Spadek napięcia może mieć źródło w otyłości, paleniu tytoniu, przepracowaniu, zmęczeniu, chorobie lub po prostu w starości. Chrapać mogą przedstawiciele obu płci, najczęściej kiedy leżą na wznak z otwartymi ustami. Istnieją dowody, że chrapanie zmniejsza się w okresie marzeń sennych, co daje współmieszkańcom przejściową ulgę. Choć chrapanie nie jest dla śpiącego szkodliwe, pomimo wprawiania w drganie sąsiednich tkanek, usiłowano wielokrotnie zmniejszyć hałasowanie na drodze zabiegów chirurgicznych. Inne tymczasowe środki zapobiegawcze to układanie szczotek lub kamieni tak, aby uniemożliwić spanie na wznak, podkładanie poduszek, aby głowa była ułożona bardziej pionowo, kneblowanie lub zakładanie szyn dla zapobiegania otwieraniu ust i masa wynalazków zalegających archiwa w Urzędzie Patentowym.

Tak więc sen jest życiową koniecznością, chociaż powody są zupełnie nieznane równie potrzebne i równie niezrozumiałe są marzenia senne. Człowiek normalny ginie zazwyczaj prędzej z braku snu niż z braku pożywienia. Nasza ignorancja w tak zasadniczej sprawie jak sen jest poważniejszym problemem niż nie wyjaśnione przyczyny drugorzędnych zjawisk towarzyszących mu, jak np. ziewanie.

Leave a Reply