Zbieżność

Zbieżność jest to zdolność zwracania oczu ku środkowi, zmniej-szająca się z wiekiem. Dziecko może zbliżyć do siebie oboje oczu w stopniu pozwalającym mu na oglądanie przedmiotów z odległości ok. 7 cm, przedmioty znajdujące się bliżej dają podwójny obraz. Według Duke-Eldera w wieku trzydziestu kilku lat zbieżność wynosi około 14 cm, a wkrótce po ukończeniu 40 lat oraz po ęsiągnięciu wieku starczego mogą występować okresy szybkiego pogorszenia się zbieżności.

Istnieje wiele wad wzroku. Ślepota nocna (nyctalopia) może być wywołana przez choroby, przyczyny dziedziczne, niedożywienie,, nadmiar światła lub przez niedobór witaminy A. Ślepota dzienna (hemeralopia) może być następstwem choroby lub dziedziczności. Pierwsza wada charakteryzuje się wyraźną niemożnością przysto-sowania się do słabego oświetlenia: normalne oko potrafi w ciągu godziny przebywania w ciemności zwiększyć swą wrażliwość na światło około 75 000 razy. Ślepota dzienna polega na normalnym widzeniu przy słabym oświetleniu i gorszym widzeniu przy dobrym świetle. Istnieją jeszcze inne wady, ale najważniejsze z nich to ślepota na barwy, wady nastawienia na ostrość i zwykła ślepota.

Ślepota na barwy. Z sześciu istniejących typów wadliwego widzenia barw cztery należą do rozpowszechnionych. Jest wiele sposobów klasyfikacji, a wszystkie przyjmują jako podstawę normalnego widzenia barw trzy barwy główne (czerwona, zielona i niebieska), pozwalające normalnemu człowiekowi na rozróżnienie 150 do 200 kolorów w zakresie widma światła białego. Osoba obarczona ślepotą na barwy może mieć wyraźne osłabienie widzenia jednej z trzech barw, może widzieć tylko dwie barwy główne, lub też widzi wszystkie barwy w postaci mieszaniny jednego koloru. Te trzy typy, zależnie od tego, czy mamy do czynienia z widzeniem trzech, dwu czy jednego koloru, nazywają się trichromatyczny, bichromatyczny i monochromatyczny. W obrębie każdej z tych grup istnieją trzy podgrupy opierające się na tych samych typach wad. Człowiek ze ślepotą na barwy może mieć osłabienie widzenia jednej z trzech barw, może mu brakować widzenia jednej z trzech barw lub może widzieć wszystko w jednym kolorze. Stąd pochodzi klasyfikacja oraz nazwy okre

Leave a Reply